terazmuzyka.pl
 

A Mind Beside Itself: I. Erotomania

Wykonawcy: Dream Theater
Twórcy: ? James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Kevin Moore, Mike Portnoy
Ocena społeczności -
Oceń -

Teledysk

Dodaj teledysk

Tekst

"Love, just don't stare"
He used to say to me every Sunday morning
The spider in the window'
The angel in the pool
The old man takes the poison
Now the widow makes the rules
"So speak, I'm right here"
She used to say to me
not a word not a word
Judas on the ceiling, the Devil in my bed
I guess Easter's never coming
So I'll just wait inside my head
Like a scream but sort of silent
Living off my nightmares
Voices repeating me "Feeling threatened?
We reflect your hopes and fears."
Voices discussing me "Others steal your thoughts
they're not confined within your mind."
Thought disorder Dream control
Now they read my mind on the radio
But where was the garden of Eden?
I feel elated' I feel depressed
Sex is death, Death is sex
Says it right here on my Crucifix
Like a scream but sort of silence
Living off my nightmares
Voices protecting me
"Good behavior brings the Savior to his knees."
Voices rejecting me
"Others steal your thoughts they're not confined to your mind."
I'm kneeling on the floor staring at the wall
like the spider in the window
I wish that I could speak
Is there fantasy in refuge?
God in politicians?
Should I turn on my religion?
These demon in my head tell me to
I'm lying here in bed
Swear my skin is inside out
Just another Sunday morning
Seen my diary on the newsstand
Seems we've lost the truth to quicksand
It's a shame no one is praying
"Cause these voices in my head
keep saying:"Love just don't stare."
Reveal the World when you're
Withdrawn and introverted infectiously perverted
"Being laughed at and confused
keeps us pleasantly amused enough to stay."
Maybe I'm just Cassandra fleeting
Twentieth century Icon bleeding
Willing to risk Salvation to escape from isolation
I'm whitness to redemption
heard to speak but never listened
Can you rid of my secrets?
Deliver us from Darkness?
Voice repeating me, "feeling threatened?
we reflect your hopes and fears."
Voices discussing me
Don't expect your own Messiah
This neverworld which you desire in only in your mind.

Wysłał: Kris05

Tłumaczenie

"Kochaj, nie gap się tak" -
miał w zwyczaju mówić mi każdego niedzielnego poranka.
Pająk na oknie,
anioł w basenie,
stary mężczyzna bierze truciznę.
Teraz wdowa ustala zasady.
"Więc mów, jestem tu obok" -
miała w zwyczaju mi mówić.
Nie słowo, nie słowo.
Judasz na suficie, Diabeł w moim łóżku,
sądzę, że Wielkanoc nigdy nie nadejdzie.
Więc będę po prostu czekał w swojej głowie,
niczym krzyk będący rodzajem ciszy,
żyjąc moimi koszmarami.
Głosy powtarzają mi "Czujesz się przestraszony?
Odzwierciedlamy nasze nadzieje i obawy"
Głosy dyskutują ze mną "Inni kradną Twoje myśli,
nie są ograniczeni wewnątrz Twojego umysłu".
Nieporządek myśli, kontrola marzeń,
oni teraz czytają moje myśli w radio,
ale gdzie był ogród Edenu?
Czuję się podniecony, czuję się przygnębiony.
Seks to śmierć, śmierć to seks.
Dobrze mówią słowa na moim krucyfiksie,
niczym krzyk będący rodzajem ciszy,
żyjąc moimi koszmarami.
Głosy chronią mnie
"Dobre zachowanie doprowadza Wybawcę na kolana"
Głosy odrzucają
"Inni kradną Twoje myśli,
nie są ograniczeni wewnątrz Twojego umysłu".
Klęczę na podłodze gapiąc się w ścianę
niczym pająk na oknie.
Chciałbym umieć mówić,
czy istnieje fantazja w schronieniu?
Bóg w politykach?
Czy powinienem uruchomić moją religię?
Te demony w mojej głowie mówią do mnie.
Leżę tu w łóżku,
przyrzekam, że moja skóra jest gdzieś poza mną.
To po prostu zwykły niedzielny poranek.
Widziałem mój pamiętnik w kiosku.
Wydaje się, że straciliśmy naszą prawdę w ruchomych piaskach.
To wstyd, że nikt się nie modli,
"Bo te głosy w mojej głowie
ciągle mówią: "Kochaj, nie gap się tak".
Ujawnij świat, kiedy jesteś
zamknięty w sobie i introwertyczny, zaraźliwie zdemoralizowany.
"Będąc wyśmiewanym i zmieszanym
pozostawia nas przyjemnie i dostatecznie rozbawionym, by zostać".
Może jestem po prostu przemijającą Kasandrą,
krwawiacą dwudziestowieczną ikoną
skłonną, by zaryzykować Ocalenie dla ucieczki z izolacji.
Jestem świadkiem do wybawienia
słyszanym, gdy mówi, ale nigdy nie słuchanym.
Czy wybawisz moje sekrety?
Wyciągniesz nas z Ciemności?
Głos powtarza mi "Czujesz się przestraszony?
Odzwierciedlamy nasze nadzieje i obawy".
Głosy dyskutują ze mną,
nie oczekuj swojego własnego Mesjasza.
Ten nieistniejący świat, którego pragniesz, jest tylko w Twojej głowie.

Wysłał: Kris05

Komentarze - bądź pierwszy!
Aby dodać wątek musisz być zalogowany!
© 2013-2019 Advertigo S.A. All rights reserved
Projekt i realizacja: F3 Group