terazmuzyka.pl
 

Space-Dye Vest

Wykonawcy: Dream Theater
Twórcy: ? Kevin Moore
Ocena społeczności 8.0
Oceń -

Teledysk

Dodaj teledysk

Tekst

Falling through pages of Martens on angels
Feeling my heart pull west
I saw the future dressed as a stranger
love in a space-dye vest

Love is an act of blood and I'm bleeding
a pool in the shape of a heart
Beauty projection in the reflection
Always the worst way to start

"But he's the sort who can't know
anyone intimately, least of all a
woman. He doesn't know what a woman
is. He wants you for a possession,
something to look at like a painting or an ivory box.
Something to own and to display. He doesn't want you to be real,
or to think or to live. He doesn't love you, but I love you.
I want you to have your own thoughts and ideas and
feelings, even when
I hold you in my arms. It's our last chance... It's our
last chance..."

Now that you're gone I'm trying to take it
Learning to swallow the rage
Found a new girl I think we can make it
as long as she stays on the page

This is not how I want it to end
And I'll never be open again

"...I was gonna move out...ummm...get,
get a job, get my own place, ummm,
but... I go into the mall where I
want to work and they tell me, I'm,
I was too young..."

"Some people, gave advice before,
about facing the facts, about
facing reality. And this is, this
without a doubt, is his biggest
challenge ever. He's going to have to face it.
You're gonna have to try, he's gonna to have to try and,
uh, and, and, and get some help here. I mean no one can
say they know how he feels."

"That, so they say that, in ya know
like, Houston or something, you'd
say it's a hundred and eighty degrees,
but it's a dry heat.
In Houston they say that?
Oh, maybe not. I'm all mixed up.
Dry until they hit the swimming pool."

"...I get up with the sun... Listen.
You have your own room to sleep in,
I don't care what you do. I don't
care when. That door gets locked,
that door gets locked at night by nine o'clock.
If you're not in this house by nine o'clock, then you'd
better find some
place to sleep. Because you're not going to be a bum in
this house.
Supper is ready..."

There's no one to take my blame
if they wanted to
There's nothing to keep me sane
and it's all the same to you
There's nowhere to set my aim
so I'm everywhere
Never come near me again
do you really think I need you

I'll never be open again, I could never be open again.
I'll never be open again, I could never be open again.

And I'll smile and I'll learn to pretend
And I'll never be open again
And I'll have no more dreams to defend
And I'll never be open again

Wysłał: Kris05

Tłumaczenie

Poprzez strony katalogu Martens nurkuję do aniołów
I czuję, jak me serce rwie ku zachodowi.
Zobaczyłem przyszłość przebraną za nieznajomą.
Miłość w mozaikowej kamizelce.

Miłość jest aktem krwi i krwawię -
Kałuża w kształcie serca
A w jej odbiciu zarys pięknej modelki.
Początek rozgrywany zawsze tym najgorszym sposobem.

"Ale on jest takim człowiekiem, który nie potrafi być
Z nikim blisko, a już najmniej
Z kobietą. On nie wie czym jest kobieta.
Chce cię mieć na własność,
jak coś na co mógłby patrzeć tak jak na obraz czy pudełko z kości słoniowej. Coś do posiadania i do wystawienia. Nie chce, żebyś była
prawdziwa, nie chce żebyś myślała ani zyła. On cię nie kocha, ale ja cię kocham. Chcę, żebyś miała swoje własne myśli, pomysły i uczucia, nawet kiedy
będę trzymał cię w ramionach. To nasza ostatnia szansa... To nasza ostatnia szansa..."

Teraz gdy odeszłaś próbuję to wytrzymać.
Ucząc się przełykać wściekłość
Znalazłem nową dziewczynę, myślę że się nam uda
Jeśli tylko pozostanie na tych kartach.

To się nie ma tak skończyć.
I nigdy się już nie otworzę.

"...Miałem zamiar się wyprowadzić...
znaleźć pracę, znaleźć własne mieszkanie,
ale... idę do tego centrum handlowego gdzie chciałbym pracować a oni mówią mi, że jestem, że jestem za młody..."

"Ktoś dawał już przedtem rady
Na temat stawiania czoła faktom, stawiania czoła rzeczywistości.
A to jest, to bez wątpienia jest dla niego największe wyzwanie w życiu. Będzie musiał stawić mu czoła.
Musisz spróbować, on musi spróbować i, ech, i, i poszukać jakiejś pomocy. Chodzi mi o to, że nikt nie może powiedzieć że wie jak on się teraz czuje."

"Że, mówi się że wiesz,
w takim ta przykład Houston czy gdzieś,
powiedziałbyś że jest sto osiemdziesiąt stopni (Fahrenheita), ale to taki suchy upał.
Tak mówią w Houston?
E, może nie. Wszystko mi się miesza.
Schną, póki nie wskoczą do basenu."

"...Wstaję razem ze słońcem... Słuchaj.
Masz swoją własną sypialnię,
Nie obchodzi mnie co robisz.
Nie obchodzi mnie kiedy. Te drzwi są zamykane o dziewiątej wieczorem.
Jeśli nie będziesz w tym domu przed dziewiątą, lepiej znajdź sobie jakieś
Miejsce do spania. Bo mieszkając w tym domu nie będziesz się włóczył.
Kolacja na stole..."

Nikt nie odbierze mi mojej winy.
Nawet jeśli by zechciał.
I nic nie zachowa mnie przy zdrowych zmysłach
I tak samo będzie z tobą.
Nic nie wyznacza mi celu,
Wiec jestem wszędzie.
Nigdy już się do mnie nie zbliżaj
Naprawdę myślisz, że cię potrzebuję?

Już nigdy się nie otworzę, ponownie nie potrafiłbym.
Już nigdy się nie otworzę, ponownie nie dałbym rady.

I będę się uśmiechał, i uczył udawać.
I już nigdy się nie otworzę.
I nie mam już marzeń do podtrzymania.
I nigdy już więcej się nie otworzę.

Wysłał: Kris05

Komentarze - bądź pierwszy!
Aby dodać wątek musisz być zalogowany!
© 2013-2019 Advertigo S.A. All rights reserved
Projekt i realizacja: F3 Group