Reklama

Kontakt:
Urszula Krysiak
e-mail: ula@terazrock.pl
tel. +48 22 517 13 63

Dane podstawowe:
Nakład: 35 000 egz.
Sprzedaż: 19 600 egz. (+ prenumerata ok. 2 000 egz.)
Zasięg: ogólnopolski


Kontakt z redakcją:

Teraz Rock
ul. Cedrowa 34
04-533 Warszawa

E-mail: terazrock@terazrock.pl
Tel. 22 517 13 60